LTEN
Versija neįgaliesiems

Asmens duomenų apsauga

LANKYTOJŲ DĖMESIUI,  

Dėl įsigaliojusio Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ informuojame:

 

Dalyvaudami renginyje Kultūros centro patalpose ar Kultūros centro organizuojamame renginyje

už kultūros centro ribų, galite būti užfiksuoti vaizdo medžiagoje (fotografija, video).

Vaizdo medžiagoje užfiksuoti asmenys nebus identifikuojami ir jų asmens duomenys

nebus skelbiami be jų raštiško sutikimo.

 

Asmens duomenų tvarkymo Žemaičių krašto etnokultūros centro taisyklės 

Vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 

JŪSŲ TEISĖS:

  • teisė žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
  • teisė reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
  • teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • teisė apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • teisė nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu.

 

Duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teisės forma 

 

Atsakinga už asmens duomenų tvarkymo principų laikymąsi ir kontrolę – kultūrinės veiklos vadybininkė Lina Balčiauskienė, tel. (8 441)59 113, balciauskiene.lina79@gmail.com 
Informacija atnaujinta: 2021-05-05