LTEN
Versija neįgaliesiems

Edukacinės programos

Edukacinių programų tikslas , uždaviniai ir siekiai

Žemaičių krašto etnokultūros centras siekia saugoti ir puoselėti rajono žemaičių krašto istorjią bei etnines kultūros vertybes, propaguoti ir reprezentuoti rajono žemaitiškojo krašto istoriją ir kultūrą, ugdyti bendrąją visuomenės kultūrą, rengti ir įgyvendinti žemaičių kultūros pažinimo edukacines programas, organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, paminėjimą bei kalendorines šventes. Istoriniai šaltiniai byloja , kad pasienio gyventojų gyvenimo būdas skiriasi nuo Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos žmonių gyvensenos, tradicijų, plėtotų amatų. Šioje vietoje susikerta kelios skirtingos kultūros , religijo. Nepaisant skirtumų, vietos gyventojai sugebėjo prisitaikyti ir gyventi šioje aplinkoje, vystė ir puoselėjo kultūrą, amatus, prekybą, reikalingą tiek lietuvininkams, tike žemaičiams, tiek čia gyvenusiems žydams ar kitų tautybių žmonėms.

Edukacinėm programom centras siekia pradėti kurti amatų kelią Šilutės rajone, tam sutelkiant bendruomenes, amatininkus, turizmo verslininkus, paveldo specialistus, etnografus. Edukacinių programų rezultati suteiks galimybę visiems bendruomenės nariams dalyvauti kultūrinėje edukacinėje veikloje, skatins ir plėtos bendruomeninę veiklą, kultūrinių - meninių poreikių ugdymą ir veiklų vykdymą, užtikrins atskirties tarp skirtingų kartų ir socialinių grupių mažinimą.

 

Edukacinių programų sukūrimas ir jų realizavimas , pristatymas, viešininas

Edukacinių programų sukūrimas- tai Mažosios ir Didžiosios Lietuvos pasienio gyventojų nerašytinės kultūros , tradicijų išsaugojimas, eksponavimas. Siekdami atgaivinti ir neleisti sunykti nerašytiniam kultūriniam paveldui, nueinačioms užmarštin unikalioms tradicijoms ir papročiams , seniesiems amatams , norime atkurti ir demonstruoti edukacines programas, parengtas ir pristatytas šiuolaikiniam žmogui patrauklia ir įdomia forma.

 

Siekiami rezultatai

Naudosis vietos ir Šilutės rajono bendruomenės ir mokyklų mokiniai, svečiai, turistai. Tikimasi atvykstančių turistų ir centro lankytojų iš visos Lietuvos. Planuojame atlikti edukacinių programų viešinimą per rajono kultūros centrus, turizmo informacijos centrus, turizmo paslaugų operatorius. Bus sudaryta galimybė užsisakyti norimą edukacinę programą. Programų atlikimas, trukmė bus derinami su lankytojų poreikiais.
Informacija atnaujinta: 2020-03-18