Kolektyvai

Kaimiškos muzikos kapela "Žaliakalnis"  vad. Valerijonas Krutikovas

vadovas Valerijonas Krutikovas tel. 8 650 47 655 el.p. etnocentras@gmail.com

 

             Kolektyvas susibūręs daugiau kaip prieš 20 metų , nors dabar kapeloje nebėra nei vieno žmogaus, kuris buvo pirminimame sąstate , išskyrus patį vadovą. Kiekvienas naujai ateinantis žmogus įneša ką nors naujo ir pozityvaus į kolektyvo veiklą. Kapelos pavadinimas "Žaliakalnis" kilęs iš Žemaičių Naumiestyje esančio piliakalnio ir parko vardo. Grojame įvairią muziką, tinkamą liaudiškai kapelai : aranžuotas lietuvių liaudies dainas, instrumentinę muziką ir kompozitorių sukurtą muziką, skirtą liaudiškai (kaimo) kapelai.

             Dauguma muzikantų turi muzikinį išsilavinimą .Grojame įvairiuose renginiuose Šilutės rajone ir už jo ribų. Esame dalyvavę televizijos  laidoje "Duokim garo" renginiuose "Kretingiškės polka', "Grajykit, Bikavos žiogeliai", respublikiniuose renginiuose - "Jurginės", 'Grok, Jurgeli" tarptautiniuose festivaliuose Lietuvoje ir Lenkijoje .

             Kolektyvas repetuoja Žemaičių krašto etnokultūros centre trečiadieniais 19.00-21.00 val.  

 

Degučių kaimo folkloro ansamblis "Pilutė"

vadovė Adma Balturienė tel. nr. 8 650 78 091

             Ansamblis susikūrė 2000 metais. Nuo 2003 metų ansambliui vadovauja Adma Baltutienė. Programų repertuaro pagrindą sudaro žemaičių folkloras. Ansamblis dainuoja žemaitiškas dainas, šoka senovinius šokius, įvairius ratelius būdingus šiam kraštui. Kolektyvo narių amžius nuo 11 iki 81 metų. Ansamblis koncertuoja ne tik seniūnijos ribose, bet ir išvažiuoja į kitas seniūnijas. Keletą metų iš eilės kolektyvas koncertavo Klaipėdos miesto šventėje. 2014 m. dalyvavo Kretingoje tarptautiniame folkloro festivalyje "Pastauninko pintinis". "Pilutės" jaunimas buvo išvykęs su vadove į žemaičių etnomuzikavimo ir tradicijų amatų vasaros kursus Kelmėje. Kolektyvas 2015 m. liepos mėnesį atšoko savo 15 metų jubiliejų.

              Kolektyvas repetuoja Degučių bendruomenės namuose pirmadieniais 17.00-19.00 val.

 

 

      Moterų vokalinis ansamblis "Raskila"

                                         vadovas Valerijonas Krutikovas tel. nr.  8 650 47 655 el.p. etnocentras@gmail.com

             Vokalinis ansamblis susikūrė 1980 metais. Kolektyvui vadovauja Valerijonas Krutikovas . Kolektyve dainuoja 9 moterys. Repertuare lietuvių ir užsienio kompozitorių vokaliniai kūriniai, sakralinė muzika, harmonizuotos lietuvių liaudies dainos ir jų išdailos. Kolektyvas daug koncertuoja, aktyviai dalyvauja rajono kultūriniame gyvenime. 2002 m. tapo sakralinės muzikos rajoninio konkurso "Giesmių giesmelė" laureatu, dalyvavo respublikiniame konkurse "Šiluų aidai ". 2004 m. vokalinis anssamblis "Raskila" rajoninėje vokalinių ansamblių apžiūroje "Atsiliepk dainoj" pripažintas geriausiu rajono vokalinis ansamblis.

         Kolektyvas repetuoja Žemaičių krašto etnokultūros centre pirmadieniais 17.00-19.00 val. 

 

Dramos mėgėjų kolektyvas "Lamata"

vadovė Dalia Minkevičienė tel. nr. 8 681 22 546

             Žemaičių Naumiesčio miestelyje 1992 m. susibūrė mėgėjiško teatro grupė "Lamata" iki 2008 m. vadovavo Sonata Vilčiauskienė. Nuo 2012m šiam kolektyvui vadovauja Dalia Minkevičienė. Kolektyvas kiekvienais metais džiugina savo teatriniais gebėjimais žiūrovus. 2012 m kolektyvas pastatė  pagal Levo Sinenikovo pjesę "Repetuojame toliau" vieno veiksmo komediją. 2013 m. paruošė naują spektaklį Edmundo Untulio "Nuosi o apgamu" su šiuo  spektakliu kolektyvas pasirodė penkis kartus Šilutės rajone. 2014 m. Eugenijaus Ignatavičiaus komedija " Sidabrinės skyrybos" dalyvaudami Šilutės rajono mėgėjų teatro apžiūroje "Lėkis-2014" šio spektaklio aktorė gavo, pirmo plano moters vaidmeniui ,apdovanojimą. 2016 m. kolketyvas dėl kolektyvo narės ligos nedalyvavo apžiūroje. 2017m. dalyvaudami Šilutės rajono mėgėjų teatro apžiūroje "Lėkis-2014"  su spektakliu "Per kvailą galvą kojoms nepakajus" , kur už kūrybiškai ir nuoširdžiai atliktą vaidmenį ir publikai labiausiai patikusio personažo, GIRTUOKLĖS JADZĖS sukūrimą aktorė Lina balčiauskienė gavo diplomą.

 

                   Kolketyvas repetuoja Žemaičių krašto etnokultūros centre antradiniais 18.00-20.00 val. 

 

                      Gardamo moterų vokalinis ansamblis "Aušrinė"

vadovė Lina Balčiauskienė tel. nr. 8 658 45 543

         Kolketyvas susikūrė 2016 m. rugsėjo mėn. Kolketyvui vadovauja Lina balčiauksienė bei chormeisteris Jonas Zalcas (gyv. Ramučių km.) Kolketyve dainuoja 8 moterys visos jos be muzikinių išsilavinimų, bet mylinčios dainą, muziką, todėl Gardamo seniūnijos renginių žiūrovai mielai jų kaluso. 2018 m. kokketyvas dalyvavo Šilutės rajono vokalkinių ansamblių, chorų apžiūroje ir ten gavo C kategoriją, todėl dabar kolketyvas ir vadinasi , Gardamo moterų vokalinis ansamblis "Aušrinė" 

       Kolketyvas repetuoja Gardamo seniūnijos salėje pirmadieniais, trečiadieniais 20.00-21.30 val. 

 
Informacija atnaujinta: 2018-02-27