Kolektyvai

Kaimiškos muzikos kapela "Žaliakalnis"  vad. Valerijonas Krutikovas

             Kolektyvas susibūręs daugiau kaip prieš 20 metų , nors dabar kapeloje nebėra nei vieno žmogaus, kuris buvo pirminimame sąstate , išskyrus patį vadovą. Kiekvienas naujai ateinantis žmogus įneša ką nors naujo ir pozityvaus į kolektyvo veiklą. Kapelos pavadinimas "Žaliakalnis" kilęs iš Žemaičių Naumiestyje esančio piliakalnio ir parko vardo. Grojame įvairią muziką, tinkamą liaudiškai kapelai : aranžuotas lietuvių liaudies dainas, instrumentinę muziką ir kompozitorių sukurtą muziką, skirtą liaudiškai (kaimo) kapelai.

             Dauguma muzikantų turi muzikinį išsilavinimą .Grojame įvairiuose renginiuose Šilutės rajone ir už jo ribų. Esame dalyvavę televizijos  laidoje "Duokim garo" renginiuose "Kretingiškės polka', "Grajykit, Bikavos žiogeliai", respublikiniuose renginiuose - "Jurginės", 'Grok, Jurgeli" tarptautiniuose festivaliuose Lietuvoje ir Lenkijoje .

     2017 m. kolketyvas paruoš dvi programas :

1. Mano kraštas

2. Tamošiaus pasakos

 

Degučių kaimo folkloro ansamblis "Pilutė"

             Ansamblis susikūrė 2000 metais. Nuo 2003 metų ansambliui vadovauja Adma Baltutienė. Programų repertuaro pagrindą sudaro žemaičių folkloras. Ansamblis dainuoja žemaitiškas dainas, šoka senovinius šokius, įvairius ratelius būdingus šiam kraštui. Kolektyvo narių amžius nuo 11 iki 81 metų. Ansamblis koncertuoja ne tik seniūnijos ribose, bet ir išvažiuoja į kitas seniūnijas. Keletą metų iš eilės kolektyvas koncertavo Klaipėdos miesto šventėje. 2014 m. dalyvavo Kretingoje tarptautiniame folkloro festivalyje "Pastauninko pintinis". "Pilutės" jaunimas buvo išvykęs su vadove į žemaičių etnomuzikavimo ir tradicijų amatų vasaros kursus Kelmėje. Kolektyvas 2015 m. liepos mėnesį atšoko savo 15 metų jubiliejų.

2017 m. kolketyvas paruoš vieną programą: 

1. Vakaruškos Žemaitijoj

 

Moterų vokalinis ansamblis "Raskila"

             Vokalinis ansamblis susikūrė 1980 metais. Kolektyvui vadovauja Valerijonas Krutikovas . Kolektyve dainuoja 9 moterys. Repertuare lietuvių ir užsienio kompozitorių vokaliniai kūriniai, sakralinė muzika, harmonizuotos lietuvių liaudies dainos ir jų išdailos. Kolektyvas daug koncertuoja, aktyviai dalyvauja rajono kultūriniame gyvenime. 2002 m. tapo sakralinės muzikos rajoninio konkurso "Giesmių giesmelė" laureatu, dalyvavo respublikiniame konkurse "Šiluų aidai ". 2004 m. vokalinis anssamblis "Raskila" rajoninėje vokalinių ansamblių apžiūroje "Atsiliepk dainoj" pripažintas geriausiu rajono vokalinis ansamblis.

2017 m. kolketyvas paruoš vieną programą 

1. Po Lietuvos saule 

Dramos mėgėjų kolektyvas "Lamata"

             Žemaičių Naumiesčio miestelyje 1992 m. susibūrė mėgėjiško teatro grupė "Lamata" iki 2008 m. vadovavo Sonata Vilčiauskienė. Nuo 2012m šiam kolektyvui vadovauja Dalia Minkevičienė. Kolektyvas kiekvienais metais džiugina savo teatriniais gebėjimais žiūrovus. 2012 m kolektyvas pastatė  pagal Levo Sinenikovo pjesę "Repetuojame toliau" vieno veiksmo komediją. 2013 m. paruošė naują spektaklį Edmundo Untulio "Nuosi o apgamu" su šiuo  spektakliu kolektyvas pasirodė penkis kartus Šilutės rajone. 2014 m. Eugenijaus Ignatavičiaus komedija " Sidabrinės skyrybos" dalyvaudami Šilutės rajono mėgėjų teatro apžiūroje "Lėkis-2014" šio spektaklio aktorė gavo, pirmo plano moters vaidmeniui ,apdovanojimą.

2017 m. kolektyvas paruoš programą:

1. " Per kvailą galvą kojoms nepakajus "

 
Informacija atnaujinta: 2017-02-27