LTEN
Versija neįgaliesiems

2021-06-13 Gedulo ir vilties diena

Birželio 13 d. Žemaičių Naumiestyje buvo minima Gedulo ir vilties diena.

Minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje.

Po šv. Mišių visi rinkosi prie paminklo skirto Tremtiniams atminti. Kur tuo tarpu giedant Lietuvos himną iš šalia esančios šarvojimo salės buvo išnešama ir buvusios tremtinės Onos Degutienės palaikai. Muziejininkas Saulius Sodonis pristatė istorinį faktą. Žemaičių Naumiesčio moterų vokalinis ansamblis "Raskila", vad. Valerijonas Krutikovas, padainavo keletą dainų skirtų tremčiai atminti.

Toliau minėjimas tęsėsi Žemaičių Naumiesčio bibliotekoje, kur buvo sukviesti dalis mūsų krašto tremtinių. Žemaičių Naumiesčio seniūnas Virginijus Stasiulis pasveikino ir palinkėjo, kad ta atmintis apie tų dienų skausmus ji išliktų visada mumyse. Muziejininkas Saulius Sodonis, patikslino istorinius faktus apie to meto tūkstančiuose vagonuose gabenamų lietuvių skaičius, jų išlikimus ir netektis. Buvo pakviesta žodžiui ir dabartinė Šilutės rajono tremtinių pirmininkė Regina Tamošauskienė.

Lietuvių tremties dainas, giemes atliko du kolektyvai iš Šilutės kultūros ir pramogų centro, tai mišrus vokalinis ansamblis "Mingė", vad. Regina Jokubaitytė ir moterų vokalinis ansamblis " Vaivora", vad. Gražina Liaudanskienė.

https://www.facebook.com/zemaiciukrastoetnokulturoscentras/?ref=pages_you_manage