LTEN
Versija neįgaliesiems

2021-07-06 Tautiškos giesmės giedojimas

Kviečiame giedoti Tautišką giesmę Gardamo seniūnijoje prie koplytstulpio Martynui Mažvydui.

https://www.facebook.com/zemaiciukrastoetnokulturoscentras/photos/pcb.2001977519998252/2001975453331792/

Kartu giedoti Tautišką giesmę ir Žemaičių Naumiestyje prie paminklo "Žuvusiems dėl Lietuvos laisvės".

https://www.facebook.com/zemaiciukrastoetnokulturoscentras/photos/pcb.2001975146665156/2001974666665204/