Kraštiečiai, žemiečiai!!!

Kraštiečiai, žemiečiai!!!

Kraštiečiai, žemiečiai!!!

Kviečiame menininkus, kilusius iš Žemaičių Naumiesčio krašto (Šilutės r.), dalyvauti parodoje „Pasaulio kraštiečiai: mano širdies dalelė yra čia“.

Numatoma parodos atidarymo data 2022 m. gegužės 26 d.

Laukiame Jūsų piešinių, paveikslų, skulptūrų, tekstilės ir kitokių darbų nuotraukų, skirtų mūsų miestelio, mūsų krašto unikalumui atminti.

Darbų nuotraukas ir metrikas (pavadinimas, sukūrimo data, atlikimo technika, medžiaga, matmenys) prašome siųsti el. p. etnocentras@gmail.com

Dalyvaudamas šioje parodoje autoriaus reiškia sutikimą, kad užfiksuotų darbų nuotraukos būtų skelbiamos organizatorių interneto puslapiuose, negaunant atskiro dalyvio raštiško sutikimo.

Organizatoriai pasilieka teisę ir galimybę darbų nuotraukas eksponuoti parodose, publikuoti ir naudoti reklamos tikslais bei kviesti darbų autorius į parodų atidarymo šventes.