LTEN
Versija neįgaliesiems

Kultūros ministerijos informacija dėl mėgėjų meno repeticijų

 

  LR sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio  ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021-05-14 sprendimu Nr. V-1089 ,,Dėl kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų repeticijų  vykdymo būtinų salygų 

e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/adb2ff10b4ed11ebb83ad5fbec9dd554 

Kiti aktualūs operacijos vadovo sprendimai:

https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=10&p_drus=53&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1