Sekminės

Sekminės

Gilias tradicijas menanti Sekminių šventė Žemaičių Naumiestyje. Klebonas Stanislovas Anužis, kartu su Žemaičių krašto etnokultūros centru, Žemaičių Naumiesčio bendruomene ir  seniūnija, po mišių, skambant varinių pučiamųjų instrumentų ansambliui, kviečia parapijiečius ir svečius susiburti klebonijos sodelyje. Klausysimės romansų, kapelinės ir vokalinės ansamblių muzikos, šoksime, susipažinsime su beržinių vantų rišimo ypatybėmis, ragausime tradicinės Sekminių šventės kiaušinienės.

Renginys skiriamas paminėti UNESCO nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos 20-mečiui.

Partneriai: Žemaičių Naumiesčio gimnazija, seniūnija ir bendruomenė.