Struktūra

ĮSTAIGOS VALDYMO STRUKTŪROS SCHEMA
 

 

Kultūros centre sudaryta kolegiali, patariamąjį balsą turinti Kultūros centro taryba:

Daiva Žebelienė – Šilutės r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja (Kultūros centro tarybos pirmininkė);

Vygantas Stoškus – Šilutės r.  savivaldybės tarybos narys (Kultūros centro tarybos pirmininkės pavaduotojas);

Vilma Griškevičienė – Šilutės r. savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus Kultūros poskyrio vedėja;

Arūnas Kurlianskas – Šilutės r. savivaldybės tarybos narys;

Adma Baltutienė – Žemaičių krašto etnokultūros centro etnografė-vadybininkė.