LTEN
Versija neįgaliesiems

Veiklos sritys

TIKSLAI. Pagrindiniai Žemaičių krašto etnokultūros centro veiklos tikslai:

 • Rūpintis etninės kultūros sklaida ir populiarinimu;
 • Ugdyti, formuoti bendrąją visuomenės kultūrą;
 • Plėtoti edukacinę, vaikų ir suaugusiųjų švietimo pramoginę veiklą;
 • Rūpintis profesionalaus meno sklaida;
 • Organizuoti kultūrinę veiklą Žemaičių Naumiestyje, Gardamo seniūnijose;
 • Bendradarbiauti su švietimo įstaigomis Žemaičių Naumiestyje, Gardame;
 • Tenkinti sociokultūrinius Šylių, Ramučių, Degučių  bendruomenių  poreikius. 

VEIKLOS SRITYS:

 • Sudaryti sąlygas tyrinėti, fiksuoti ir populiarinti  etnokultūrines vertybes, adaptuoti  jas šiuolaikinio gyvenimo poreikiams;
 • Telkti etnografus, mėgėjų meno kolektyvus, kultūros, švietimo darbuotojus, menininkus, visuomenines organizacijas, siekiančias saugoti ir populiarinti šio krašto kultūrą;
 • Telkti lėšas Kultūros centro veiklai organizuoti ir tęstiniams kultūriniams projektams įgyvendinti;
 • Koordinuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, rūpintis jų dalyvavimu vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose;
 • Organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
 • Sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
 • Rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;
 • Teikti paraiškas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai;
 • Kaupti etninės kultūros duomenų archyvą;
 • Kurti ir įgyvendinti meninio ugdymo programas.

Edukacinių programų tikslas , uždaviniai ir siekiai

Žemaičių krašto etnokultūros centras siekia saugoti ir puoselėti rajono žemaičių krašto istorjią bei etnines kultūros vertybes, propaguoti ir reprezentuoti rajono žemaitiškojo krašto istoriją ir kultūrą, ugdyti bendrąją visuomenės kultūrą, rengti ir įgyvendinti žemaičių kultūros pažinimo edukacines programas, organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, paminėjimą bei kalendorines šventes. Istoriniai šaltiniai byloja , kad pasienio gyventojų gyvenimo būdas skiriasi nuo Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos žmonių gyvensenos, tradicijų, plėtotų amatų. Šioje vietoje susikerta kelios skirtingos kultūros , religijo. Nepaisant skirtumų, vietos gyventojai sugebėjo prisitaikyti ir gyventi šioje aplinkoje, vystė ir puoselėjo kultūrą, amatus, prekybą, reikalingą tiek lietuvininkams, tike žemaičiams, tiek čia gyvenusiems žydams ar kitų tautybių žmonėms.

Edukacinėm programom centras siekia pradėti kurti amatų kelią Šilutės rajone, tam sutelkiant bendruomenes, amatininkus, turizmo verslininkus, paveldo specialistus, etnografus. Edukacinių programų rezultati suteiks galimybę visiems bendruomenės nariams dalyvauti kultūrinėje edukacinėje veikloje, skatins ir plėtos bendruomeninę veiklą, kultūrinių - meninių poreikių ugdymą ir veiklų vykdymą, užtikrins atskirties tarp skirtingų kartų ir socialinių grupių mažinimą.

Edukacinių programų sukūrimas ir jų realizavimas , pristatymas, viešininas

Edukacinių programų sukūrimas- tai Mažosios ir Didžiosios Lietuvos pasienio gyventojų nerašytinės kultūros , tradicijų išsaugojimas, eksponavimas. Siekdami atgaivinti ir neleisti sunykti nerašytiniam kultūriniam paveldui, nueinačioms užmarštin unikalioms tradicijoms ir papročiams , seniesiems amatams , norime atkurti ir demonstruoti edukacines programas, parengtas ir pristatytas šiuolaikiniam žmogui patrauklia ir įdomia forma.

Siekiami rezultatai

Naudosis vietos ir Šilutės rajono bendruomenės ir mokyklų mokiniai, svečiai, turistai. Tikimasi atvykstančių turistų ir centro lankytojų iš visos Lietuvos. Planuojame atlikti edukacinių programų viešinimą per rajono kultūros centrus, turizmo informacijos centrus, turizmo paslaugų operatorius. Bus sudaryta galimybė užsisakyti norimą edukacinę programą. Programų atlikimas, trukmė bus derinami su lankytojų poreikiais.
Informacija atnaujinta: 2021-05-11