LTEN
Versija neįgaliesiems

Veiklos sritys

TIKSLAI. Pagrindiniai Žemaičių krašto etnokultūros centro veiklos tikslai:

  • Rūpintis etninės kultūros sklaida ir populiarinimu;
  • Ugdyti, formuoti bendrąją visuomenės kultūrą;
  • Plėtoti edukacinę, vaikų ir suaugusiųjų švietimo pramoginę veiklą;
  • Rūpintis profesionalaus meno sklaida;
  • Organizuoti kultūrinę veiklą Žemaičių Naumiestyje, Gardamo seniūnijose;
  • Bendradarbiauti su švietimo įstaigomis Žemaičių Naumiestyje, Gardame;
  • Tenkinti sociokultūrinius Šylių, Ramučių, Degučių  bendruomenių  poreikius. 

VEIKLOS SRITYS:

Sudaryti sąlygas tyrinėti, fiksuoti ir populiarinti  etnokultūrines vertybes, adaptuoti  jas šiuolaikinio gyvenimo poreikiams;

Telkti etnografus, mėgėjų meno kolektyvus, kultūros, švietimo darbuotojus, menininkus, visuomenines organizacijas, siekiančias saugoti ir populiarinti šio krašto kultūrą;

Telkti lėšas Kultūros centro veiklai organizuoti ir tęstiniams kultūriniams projektams įgyvendinti;

Koordinuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, rūpintis jų dalyvavimu vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose;

Organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;

Sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;

Rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;

Teikti paraiškas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai;

Kaupti etninės kultūros duomenų archyvą;

Kurti ir įgyvendinti meninio ugdymo programas.
Informacija atnaujinta: 2021-01-25