Veiklos sritys

 

                                                                    PATVIRTINTA                                                        

                                                                                                                            Žemaičių krašto etnokultūros centro direktoriaus  

                                                                                                                        2017 metų kovo 02 dienos įsakymu Nr. V1-03

 

 ŽEMAIČIŲ KRAŠTO ETNOKULTŪROS CENTRO 2017  METŲ VEIKLOS PROGRAMA

 

Įstaigos 2017 veiklos tikslas

Įstaigos 2017 veiklos uždaviniai

Uždavinio įgyvendinimo priemonės

Įgyvendinimo data

Atsakingas vykdytojas

 

Priemonių įgyvendinimas

 

Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros paslaugų teikimui

Kultūros centro veiklos administravimas

Veiklos planavimas

Sausis-vasaris

Direktorius

Parengta biudžeto išlaidų sąmata

Sausis-vasaris

Direktorius

Parengtas ir patvirtintas įstaigos metų veiklos planas

Sausis-vasaris

Direktorius

Parengti ir patvirtinti įstaigos darbuotojų mėnesiniai darbo planai

Sausis-vasaris

Direktorius

Parengtas Viešųjų pirkimų planas

Sausis

Direktorius

Parengtas dokumentacijos planas

Sausis

Direktorius

Parengtas 2018 metų strateginis planas

Vasaris

Direktorius

Metinių darbo užduočių centro darbuotojams suformavimas

Ataskaitų rengimas

Vasaris

Direktorius

Parengta kultūros centro statistinė ataskaita (LNKC)

Birželis, gruodis

Direktorius

Parengtos ataskaitos LATGA‘ai ir AGATA‘ai

Sausis

Direktorius

Parengtos įstaigos Viešųjų pirkimų ataskaitos

Vasaris

Direktorius

Parengta įstaigos vadovo ataskaita už 2016 m.

Rugsėjis

Direktorius

Parengta įstaigos strateginio plano ataskaita už 2017 metus

Darbuotojų atestacija ir kvalifikacijos kėlimas

Darbuotojų atestacija

Sausis

Direktorius

Teikti kandidatūras kultūros ir meno darbuotojų atestavimui (2 darbuotojai)

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Sausis-gruodis

Direktorius,

kultūrinės veiklos vadybininkė,

etnografė

(2015-2024 metų Strateginio plėtros plano priemonė 4.4.1.7)

Kvalifikacijos kėlimo seminarų temos:

vadyba;

raštvedyba;

etninė kultūra;

užsienio kalbų tobulinimas;

viešieji ryšiai;

projektų rengimas.

 

Kita administracinė veikla

Mokamų paslaugų teikimas

Sausis-gruodis

Direktorius

Renginių įgarsinimo paslaugos

Direktorius

Medinių Užgavėnių kaukių gamyba

Etnografė

Edukacinės programos:

Mergvakaris

Vytinių juostų pynimas

Žilvičio paslaptys

Kultūrinės veiklos vadybininkė

Renginių organizavimas ir vedimas

Direktorius

Patalpų nuoma

Direktorius

 

Mėgėjų meno kolektyvų programos

Infrastruktūros gerinimas

Sausis-gruodis

Direktorius

  1. Patalpos medžio edukacijai įrengimas.
  2. Sanitarinio mazgo įrengimas.
  3. Apšvietimo II –ame pastato aukšte įrangos keitimas.

Įstaigos savireklama

Sausis-gruodis

Direktorius

Kultūrinės veiklos vadybininkė

Informacijos įstaigos socialiniame tinkle  (Facebook) pateikimas

Pastoviai atnaujinama įstaigos internetinė svetainė

Užtikrinti kultūros prieinamumą, renginių įvairovę, reprezentacinės kultūros plėtojimą

Kultūros centro kuruojamų seniūnijų kultūrinė veikla

Žemaičių Naumiesčio seniūnijos tradiciniai ir strateginiai renginiai

Sausio 13 d.

Kultūrinės veiklos vadybininkė

Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimas

Vasario 16 d.

Kultūrinės veiklos vadybininkė

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas

Kovo 10 d.

Kultūrinės veiklos vadybininkė

 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo popietė ,,Tradicijų ir papročių raiška ir sklaida“.

Scenarijaus kūrimas, Pilietiškumo pamokos pravedimas, bendradarbiaujant su Žemaičių Naumiesčio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja V. Ramašauskiene.

Balandžio 23 d.

Etnografė

(2015-2024 metų Strateginio plėtros plano priemonė 4.4.1.5)

Mažųjų Velykėlių šventė

Gegužės 1 d.

Kultūrinės veiklos vadybininkė.

Mamos dienos renginys

Gegužės 12 d.

Etnografė

Edukacinis užsiėmimas „Agrariniai Sekminių papročiai“

Birželio 04 d.

Etnografė

(2015-2024 metų Strateginio plėtros plano priemonė 4.4.1.7)

Sekminių renginys

Liepos 6 d.

Direktorius

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas, bendruomenės subūrimas Valstybės himno giedojimui

Rugpjūčio mėn.

Direktorius

Degučių kaimo šventė.

Pagalba renginio organizatoriams, įgarsinimas, kapelos Žaliakalnis koncertas.

Rugsėjo 29 d.

Kultūrinės veiklos vadybininkė

Sakralinės giesmės vakaras

Rugsėjo 30 d

Etnografė

(2015-2024 metų Strateginio plėtros plano priemonė 4.4.1.2)

Mykolinių ir rajoninė derliaus šventė.

Lapkričio mėn.

Kultūrinės veiklos vadybininkė

Teatro vakaras

Gruodžio mėn.

Etnografė

Advento vakaronė

Gruodžio mėn.

Kultūrinės veiklos vadybininkė

Kalėdinės eglės įžiebimo šventė

Gardamo seniūnijos tradiciniai ir strateginiai renginiai

Sausio 13 d.

Kultūrinės veiklos vadybininkė

Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimas (scenarijaus kūrimas, renginio vedimas, skelbimo kūrimas, įgarsinimo organizavimas)

Vasario 16 d.

Kultūrinės veiklos vadybininkė

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas (scenarijaus kūrimas,  skelbimo kūrimas.)

Vasario 28 d.

Kultūrinės veiklos vadybininkė

(2015-2024 metų Strateginio plėtros plano priemonė 4.4.1.5)

Užgavėnių šventė (scenarijaus rašymas, plakato kūrimas, dekoracijų kūrimas, šventės vedimas, įgarsinimo organizavimas).

Kovo 10 d.

Kultūrinės veiklos vadybininkė

 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo popietė ,,Tradicijų ir papročių raiška ir sklaida“.

Scenarijaus kūrimas. Pilietiškumo pamokos pravedimas, bendradarbiaujant su Žemaičių Naumiesčio gimnazijos dir. pavaduotoja V. Tamašauskiene.

Balandžio 24 d.

Kultūrinės veiklos vadybininkė.

Literatūrinė popietė.

Scenarijaus, meninės programos kūrimas, renginio pravedimas.

Liepos 1 d.

Kultūrinės veiklos vadybininkė

 

(2015-2024 metų Strateginio plėtros plano priemonė 4.4.1.2)

Gardamo seniūnijos bendruomenių renginys.

Rugpjūtis

Direktorius

Vaidoto Vilko fotografijų paroda ,,Žemaičių krašto etnokultūros centro renginiai“.

Liepos 6 d.

Kultūrinės veiklos vadybininkė

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas (žmonių subūrimas  giesmės giedojimui).

Kiti renginiai Gardamo seniūnijoje

Vasario 28 d.

Kultūrinės veiklos vadybininkė

(2015-2024 metų Strateginio plėtros plano priemonė 4.4.1.5)

Užgavėnių šventė (scenarijaus rašymas, reklamos kūrimas, dekoracijų kūrimas, šventės vedimas, įgarsinimo organizavimas).

Gegužės  5 d.

Kultūrinės veiklos vadybininkė

Motinos dienos renginys

Rugpjūčio mėn.

Kultūrinės veiklos vadybininkė. Pagalba bendruomenei, organizuojančiai šventę.

Šylių kaimo šventė

Spalio mėn.

Kultūrinės veiklos vadybininkė

Teatro vakaras

Lapkričio mėn.

Kultūrinės veiklos vadybininkė

Adventinė vakaronė

Gruodžio mėn.

Kultūrinės veiklos vadybininkė. Renginio vedimas, scenarijaus ir meninės programos vedimas

Karpinių paroda ,,Tai, kas artima ir miela

Kultūros centro projektinė veikla

Kultūros projektai

Kovas

Kultūrinės veiklos vadybininkė

Kultūros tarybai parengtas projektas renginių finansavimui Gardamo seniūnijoje gauti.

 

Sausis

Vasaris

Kovas

Gegužė

Birželis

Rugpjūtis

Rugsėjis

Lapkritis

Gruodis

Kultūrinės veiklos vadybininkė

(2015-2024 metų Strateginio plėtros plano priemonė 4.4.1.2)

Moterų vokalinis ansamblis ,,Raskila‘. Paruošti  8 nauji kūriniai, dalyvauta 8 koncertuose ( Žemaičių Naumiestyje, Saugose , Švėkšnoje, Šilutėje , suorganizuotas Laisvės gynėjų dienos  renginys). Kolektyve dalyvaus 11 žmonių.

Sudarytos sąlygos gyventojams laisvalaikio kultūrinei veiklai.

Sausis

Vasaris

Balandis

Gegužė

Rugpjūtis

Rugsėjis

Lapkritis

Kultūrinės veiklos vadybininkė

(2015-2024 metų Strateginio plėtros plano priemonė 4.4.1.2)

Degučių kaimo folkloro kolektyvas „Pilutė“ (vad. A. Baltutienė).  Kolektyvas paruoš koncertinę programą, kurioje 9 nauji kūriniai 5 programos pristatymai Žemaičių Naumiesčio ir Gardamo seniūnijose.

 

Sausis- gruodis

Kultūrinės veiklos vadybininkė

(2015-2024 metų Strateginio plėtros plano priemonė 4.4.1.2)

Mėgėjų meno kolektyvų ,,Žaliakalnis“, ,,Lamata“, Gardamo seniūnijos tautinių šokių, moterų vokalinio ansamblio ir vaikų teatro, negaunančių finansavimo iš Kultūros plėtros programos veiklos kuravimas.

Sudarytos sąlygos gyventojams laisvalaikio kultūrinei veiklai.

Etninės kultūros saugos priemonių plano įgyvendinimas

Etninės kultūros fiksavimas, kaupimas ir saugojimas

Ekspedicijos

Liepa

Etnografė

(2015-2024 metų Strateginio plėtros plano priemonė 4.4.1.5)

Užrašyti pasakojimai apie  paribio tarp Mažosios ir Didžiosios Lietuvos gyvenimo ypatumus. Bus apklausti 4 pateikėjai – batsiuvys, kryždirbys, medžio drožėjas ir mūrininkas.

 Ekspedicijos medžiaga  bus iššifruota. Sudaryta 1 byla, 1 aprašas, 12 nuotraukų. Byla saugoma Žemaičių krašto etnokultūros centro archyve. Medžiaga naudosimės organizuojant etninės kultūros renginius ir pateiksime interesantams.

Bendradarbiavimas su kultūros ir švietimo įstaigomis, seniūnijomis

Sausis-gruodis

Etnografė

Teikiama informacija pedagogams apie kalendorines šventes, vietos papročius ir tradicijas, bei jų panaudojimą šiuolaikiniuose renginiuose. Planuojama bendradarbiauti su 5 pedagogais.

Sausis-gruodis

Etnografė

 Partnerystė Žemaičių Naumiesčio gimnazijos organizuojamoje jaunimo etninės krypties stovyklo

je Kalvio sodyboje. Edukacinių programų pristatymas.

Sausis-gruodis

Direktorius

Bendradarbiavimas organizuojant renginius su Šilutės Hugo Šojaus muziejaus ir F. Bajoraičio bibliotekos Žemaičių Naumiesčio  filialais, rajono kultūros centrais, Žemaičių Naumiesčio ir Gardamo seniūnijomis.

Bylų pildymas

Rugpjūtis

Etnografė

Surinkta medžiaga apie Žemaičių Naumiesčio tautodailininką Tadą Malinauską, parengta 1 byla.

Spalis

Etnografė

Kalendorinių švenčių įrašai. Kalendorinių švenčių bylos papildytos 4 įrašais.

Edukacinės programos

Iki birželio

Etnografė

Parengta nauja programa „Pynimas iš žolelių ir šiaudų“.

Gegužė

Etnografė

Pristatyta programa „Parubežio žemaitės tautinis kostiumas“ su  folkloro kolektyvu „Pilute“.

Etninės kultūros sklaida

Tautinio paveldo produktų plėtra

Gruodžio mėn.

Etnografė

Organizuojama Kalėdinė mugė su Tautinio paveldo produktų gamintojais.

Birželis

Rugsėjis

Etnografė

Kvietimai į Kultūros centro kuruojamų seniūnijų strateginius renginius prekiauti tautinio paveldo produktais,

Sklaida

Spalis, lapkritis

Etnografė

Bus parengtas  straipsnis apie ekspediciją ,,Parubežio miestelio amatai“.

 

 

Lapkritis

Etnografė

Fotografijų parodos ,,Žemaičių Naumiesčio miestelio Užgavėnės“ ir  ,,Paribio miestelio gyventojo tautinis rūbas“.

 

 

Vasaris ir balandis

Etnografė

Pamokėlės 2-4 klasių mokiniams  ,,Pasitinkant Velykas“ ir 5-6 klasių mokiniams ,,Užgavėnių tradicijos ir kaukės.

 

 

 

 

Parengė  Žemaičių krašto etnokultūros centro direktorius                                                           Valerijonas Krutikovas

ŽEMAIČIŲ KRAŠTO ETNOKULTŪROS CENTRO VADOVO

 ATASKAITA UŽ 2016 METUS

 

I. BENDROJI DALIS

 

Žemaičių krašto etnokultūros centro vadovo ataskaita yra teikiama vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-533  „Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kontroliuojamų įmonių vadovų 2016 metų veiklos ataskaitų grafiko patvirtinimo“. Centras 2016 metais veiklą vykdė Žemaičių Naumiesčio ir Gardamo  seniūnijose.

Pagrindiniai įstaigos tikslai: saugoti ir puoselėti rajono žemaičių krašto istoriją bei etninės kultūros vertybes, propaguoti ir reprezentuoti rajono žemaitiškojo krašto istoriją ir kultūrą, koordinuoti projektinę veiklą Žemaičių Naumiesčio ir Gardamo seniūnijose, ugdyti bendrąją visuomenės kultūrą.

2016 metai buvo paskelbti Vietos bendruomenių metais, tad etnokultūros centras išsikėlė pagrindinį 2016 metų tikslą- etninės kultūros puoselėjimą ir sklaidą bendruomenėse. Su šiuo tikslu buvo susieta visa 2016  metų kultūros centro veikla.   

 

II. ADMINISTRACINĖ VEIKLA

 

Įstaigos veikla buvo vykdoma vadovaujantis centro direktoriaus patvirtinta 2016 m. veiklos programa, kuriai su pastabomis pritarė Kultūros centro taryba (pirmininkė Laimutė Uselienė, Savivaldybės tarybos narė). Veiklos programa pakoreguota, atsižvelgiant į Kultūros centro tarybos pastabas. 2016 metais įvyko 3 Kultūros centro tarybos pasėdžiai. Tarybos narių išreikštos pastabos dėl internetinės svetainės trūkumų ir dėl valstybinių švenčių organizavimo pasidalijimo su Žemaičių Naumiesčio gimnazija. Situaciją aptarėme su gimnazijos direktoriumi Liudviku Geniu. Sutarta, kad už Lietuvos valstybės atkūrimo paminėjimo organizavimą atsakingas kultūros centras, o Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimą organizuoja Žemaičių Naumiesčio gimnazija. Centras pertvarkė savo internetinę svetainę, trūkumai ištaisyti. Veiklos programa ir Vadovo ataskaita viešinama Įstaigos internetinėje svetainėje.

Direktorius vykdė kultūros centro veiklos planavimą ir administravimą. Parengė centro metinę veiklos programą, strateginį veiklos planą, biudžeto išlaidų sąmatą. Paruošė ir pateikė 7    ataskaitas: Strateginio veiklos plano, Statistinę kultūros centro ataskaitą Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui (Kultūros skyriui), LATGA-ai, AGATA-ai, mėgėjų meno kolektyvų veiklos ataskaitas, anketas dėl profesionalaus meno sklaidos ir kultūros centro darbuotojų kvalifikacijos. Direktorius tvirtino 24 medžiagų nurašymo komisijos (pirmininkė A. Baltutienė) aktus, parengė ir tvirtino 14 darbų priėmimo aktų, parašė 26 įsakymus veiklos, atostogų ir personalo valdymo klausimais. Vykdė sutartinius įsipareigojimus su LATGA ir AGATA. Direktorius vykdė įstaigos civilinės ir gaisrinės saugos dokumentų administravimą: 2016 m. vyko planinis gaisrinės saugos patikrinimas. Paruoštos naujos instrukcijos: Bendra gaisrinės saugos, Kietu kuro kūrenamos katilinės gaisrinės saugos,  Darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, instrukcijos, Dėl centro veiklos direktorius sudarė ir pasirašė 23 sutartis. Įstaiga 2016 metais išsiuntė 18 raštų, gavo 69 raštus.

Direktorius vykdo centro kontrolės funkcijas: užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Kultūros centro nuostatų, užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei Savivaldybės perduoto turto naudojimą, apsaugą ir valdymą, kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su įstaigos veikla, ir kitų teisės aktų teisėtą vykdymą Kultūros centre.

Centro dokumentacija tvarkoma vadovaujantis Žemaičių krašto etnokultūros centro dokumentacijos planu ir dokumentų registro sąrašu, kurie  nustatyta tvarka suderinti su Šilutės rajono savivaldybės administracija. Konsultuotasi su Kanceliarijos darbuotoja Danguole Surviliene (raštą ,,Dėl dokumentų suderinimo“ 2016-11-08 Nr. R3 (4.1.13.)-7621 pasirašė Kanceliarijos vedėja Dana Janutienė). Už centro dokumentacijos planą ir Dokumentų registro sąrašą, archyvo tvarkymą atsakinga kultūrinės veiklos vadybininkė Lina Balčiauskienė.

Centre sudarytos ir saugomos bylos vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“:

1.3. Susirašinėjimo su Lietuvos Kultūros ministerija, savivaldybės administracijos kultūros skyriumi ir kitomis įstaigomis veiklos klausimais dokumentai. R.5.21. (5 m.);

1.15. Renginių scenarijų registracijos žurnalas. R.5.12. (5 m.);

3.1. Metų dokumentacijos planas, dokumentacijos plano papildymo sąrašas. R.8.1. (3 m.);

3.2. Gautų dokumentų registras (D2). R.8.8. (5 m.);

3.3. Siunčiamų dokumentų registras. R.8.9. (5 m.);

3.4. Bendri, jungtiniai dokumentų registrai. R.8.7. (10 m.);

3.5. Ilgai ir trumpai saugomų dokumentų apyrašai. R.8.10.1. (10 m.);

3.6. Bendras trumpai saugomų dokumentų apyrašas. R.8.10.2. (3 m.);

3.7. Dokumentų fondo byla (istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažyma, naikinti atrinktų dokumentų (bylų) aktai, nepataisomai sužalotų dokumentų (bylų) aktai. R.8.10.3. (iki veiklos pabaigos);

4.5. Viešųjų pirkimų( prekių, darbų, paslaugų) sutartys, prekių, darbų ir paslaugų priėmimo aktai. R.10.37. (10 m.);

4.6. Atlygintų paslaugų sutartys, darbų  priėmimo aktai. R.10.39. (50 m., pasibaigus sutarčiai).

Įstaigos vadovas vieną kartą per savaitę organizavo pasitarimus. Pirmadieniais aptariami artimiausi darbai, darbų pasidalijimas, siūlomos idėjos ir sprendimai dėl numatomų vykdyti darbų ir renginių.

Direktorius organizavo 6 pasitarimus su seniūnais, bendruomenių vadovais, mokymo įstaigų vadovais. Aptarėme 2016 planuojamų vykdyti renginių sąrašą, strateginių renginių, Sekminių,  Degučių ir Ramučių bendruomenių švenčių organizavimo uždavinius ir sprendimus.  

Direktorius kartu su buhaltere parengė įstaigos sąmatą, tvirtino įstaigos biudžeto išlaidų sąmatą, sudarė   ir tvirtino pirkimo planus. Įstaiga skolų neturi.

Viešieji pirkimai buvo vykdomi pagal Viešųjų pirkimų taisyklėse numatytą tvarką. 2016 metais atlikta 30 viešųjų pirkimų. CVP IS sistemoje paskelbta 2016 metų viešųjų pirkimų ataskaita. Atsakinga už viešųjų pirkimų organizavimą  kultūrinės veiklos vadybininkė Lina Balčiauskienė.  

Informaciją apie Žemaičių krašto etnokultūros centro veiklą skelbiama internetinėje svetainėje. Įstaigos internetinė svetainė tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 balandžio 18 dienos nutarimu ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“.  Už internetinės svetainės tvarkymą atsakingas darbuotojas – kultūrinės veiklos vadybininkė Lina Balčiauskienė (darbuotojo pareiginiai nuostatai  patvirtinti direktoriaus  2016 sausio 18 dienos įsakymu Nr. V1- 01).

Užduotys centro darbuotojams. Etnografė-vadybininkė Adma Baltutienė įstaigoje atsakinga už etnokultūrinę veiklą. Ji organizavo etninės kultūros renginius, rinko etnokultūrinę medžiagą, ją sistemino , rūpinosi sklaida ir panaudojimu centro veikloje . 2016 m. suformuota 1 byla – Velykinių būgnų tradicija Žemaičių Naumiesčio šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje.

Kultūrinės veiklos vadybininkė Lina Balčiausienė dirba su mėgėjų meno kolektyvais: dramos mėgėjų teatru ,,Lamata“, folkloro kolektyvu ,,Pilute“, kapela „Žaliakalniu“ ir vokaliniu ,,Raskila“, veikiančiais projektinės veiklos principu ir gaunančiais finansavimą iš Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos. Taip pat dirba ir su tais mėgėjų meno kolektyvais, kurie vykdo veiklą, tačiau Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos projektų konkurse nedalyvauja (Gardamo seniūnijoje). Derino kolektyvų projektuose numatytų išvykų datas su rajono kultūros centrais, rūpinosi transporto klausimais, konsultavo rengiant kolektyvų veiklos projektus ir ataskaitas (4 kartus). Suformavo centro užsakymus centro kuruojamiems kolektyvams ir kolektyvams iš kitų kultūros centrų. Kultūrinės veiklos vadybininkas  kontroliavo projektų vykdymą,  o direktorius tvirtino pusmetines ir metines kolektyvų veiklos ataskaitas ir atsiskaitymą.  

Pastebimus pokyčius davė Savivaldybės sprendimu patvirtintas ir centrui skirtas 0,5 kultūros darbuotojo etato Gardamo seniūnijoje kultūrinei veiklai organizuoti. Veiklą Gardamo seniūnijoje kuruoja kultūrinės veiklos vadybininkė Lina Balčiauskienė, ji sudomino ir subūrė Gardamo, Ramučių, Pempiškių, Šylių  ir mokyklos bendruomenes  bendram  darbui.  Seniūnijoje pagausėjo renginių,  susibūrė 3 nauji mėgėjų meno kolektyvai: moterų vokalinis ansamblis (vad. L. Balčiauskienė), šokių kolektyvas (vad. Sonata Kurmienė) ir vaikų teatro kolektyvas  (vad. L. Balčiauskienė), kurie ruošia programas, aktyviai įsijungia į Gardamo kultūrinę veiklą, koncertuoja seniūnijos renginiuose. Moterų ansamblis ruošiasi dalyvauti rajoninėje apžiūroje, kad galėtų teikti paraišką finansavimui  iš Kultūros plėtros programos gauti.

III. KULTŪROS CENTRO ETATAI IR DARBO UŽMOKESTIS 

 

Žemaičių krašto etnokultūros centre 2016 metų pradžioje kultūros centrui patvirtinti 4 etatai: direktorius, kultūrinės veiklos vadybininkas, etnografas-vadybininkas ir pagalbinis darbininkas. Direktorius ir etnografas  vadybininkas 2016 metų pabaigoje turėjo II kvalifikacinę klasę, kultūrinės veiklos vadybininkė III kvalifikacinę klasę. Atestavimui teikti: etnografas-vadybininkas ( I kvalifikacinei klasei) ir kultūrinės veiklos vadybininkas (II kvalifikacinei klasei).

Vadovaujantis Žemaičių krašto etnokultūros centro Nuostatų IV skyriaus 13.4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1352 ,,Dėl Lietuvos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 ,,Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimo“, Lietuvos respublikos kultūros ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-405 ,,Dėl   Lietuvos Respublikos   kultūros ministro 2012 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ĮV -523 ,, Dėl Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto asignavimuose numatytos dotacijos, skirtos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, paskirstymo pagal savivaldybes“, Žemaičių krašto etnokultūros centro kultūros centro direktoriaus įsakymu nustatyti nauji darbuotojų atlyginimų koeficientai: Kultūrinės veiklos vadybininkui – 17,4 BMA, etnografui-vadybininkui – 16,8 BMA, 2016 birželio 30 dienos savivaldybės mero potvarkiu Nr. M2-37 nustatytas direktoriaus atlyginimo koeficientas – 19,45 BMA. Lyginant su 2015 metais etnografo-vadybininko atlyginimas padidėjo 12 %, kultūrinės veiklos vadybininko – 11,5 %,  direktoriaus – 10 %.

 

IV. KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 2016 M.

 

Kultūros darbuotojai kėlė kvalifikaciją ir dalyvavo seminaruose bei mokymuose, kurių bendra trukmė – 116 akademinių valandų. 

Centro direktorius Valerijonas Krutikovas kėlė kvalifikaciją: seminare ,,Dainuojamasis ir choreografinis folkloras nūdienos regionuose. Mažoji Lietuva” – 6 val., seminare  ,,Naujasis darbo kodeksas: aktualūs pakeitimai ir jų praktinis taikymas” – 6val., ,,Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų Vasaros kursuose“ Kelmėje – 32 val., seminare Šilutės rajone ,,Vokalinio žanro aktualijos” – 4 val. Naujos žinios ir patirtys praverčia veiklos inovacijai. Kelmėje direktorius tobulino medžio drožybos įgūdžius. Šios žinios reikalingos ruošiant edukacinę programą ,,Medinių Užgavėnių kaukių drožyba“, žinios iš naujo Darbo kodekso – administracinėje veikloje, vokalinio seminaro žinios – darbe su mėgėjų meno kolektyvais.

Centro etnografė-vadybininkė Adma Baltutienė organizavo 6 valandų seminarą  ,,Užgavėnės: tautosaka, tarmės, papročių raida” – 6 val., taip pat dalyvavo seminaruose „Etninė kultūra bendruomenių gyvenime – tradicijos, šiandiena” – 8 val., „Dainuojamasis ir choreografinis folkloras nūdienos regionuose. Mažoji Lietuva” – 6 val. Įgytas žinias panaudojo organizuodama etnokultūrinius renginius: Užgavėnes, Mažąsias velykėles, Kalėdinę mugę, rengdama programą su folkloro kolektyvu ,,Pilutė“.

Kultūrinės veiklos vadybininkė Lina Balčiausienė  dalyvavo seminaruose „Užgavėnės tautosaka, tarmės, papročių raida” – 6 val., „Švietimo įstaigų dokumentų valdymas 2016 m.: aktualūs reikalavimai ir jų praktinis taikymas” – 6 val., „Viešieji pirkimai: pasikeitimai” – 6 val.,  „Dainuojamasis ir choreografinis folkloras nūdienos regionuose. Mažoji Lietuva” – 6 val., ,,Mėgėjų teatro vadovų žinių ir įgūdžių tobulinimas” – 6 val., ,,Renginių organizavimas ir priežiūra: kūrybiškumo paieškos” - 6 val.,  ,,Didysis 2016 metų viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimas” – 6 val.

Įgytos žinios panaudotos  tvarkant centro dokumentaciją, vykdant viešuosius pirkimus, organizuojant renginius: ,,Kartu po pastoge”,  Laisvės gynėjų dienos bei Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo renginį.

 

V. ETNOKULTŪRINĖ CENTRO VEIKLA

 

Vadovaudamiesi Šilutės rajono savivaldybės  2015-2024 metų strateginiu planu ir Etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui priemonių planu etnografė Adma Baltutienė, kuri atsakinga už etnokultūrą, parengė  Žemaičių krašto etnokultūros centro 2016 m. etninės kultūros priemonių planą.

Įgyvendinant Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginio plėtros plano priemonę 4.4.1.5 ir Etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015-2020 metų  įgyvendinimo priemonių plano priemone 2.1.1 spalio mėn. vyko ekspedicija  „Paribio miestelio amatai“. Ekspedicijos tema – vestuvių gaspadinės amatas. Apklausos 5 pateikėjos: Kleopa Leknickienė (Žemaičių Naumiestis), Birutė Majienė (Grygališkės kaimas), Ona Kuzmarskienė (Girininkų kaimas), Renata Macnoriūtė ir Birutė Macnorienė (Rimženčių kaimas). Surinkta medžiaga apie vestuvių tradicijas, kulinarinį paveldą ir vestuvių gaspadinės amatą. Medžiaga iššifruota ir saugoma kultūros centro archyve. Ji panaudota Mykolinių ir Sekminių šventėse, taip pat ja pasinaudojo ir Žemaičių Naumiesčio gimnazijos folkloro kolektyvas.

Įgyvendinant Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginio plėtros plano priemonę 4.4.1.5 ir Etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015-2020 metų  įgyvendinimo priemonių plano priemonę 2.1.1 (Skatinti žemaitiškosios rajono dalies folkloro kolektyvų veiklą) su folkloro kolektyvu „Pilute“ parengta 1 tikslinė koncertinė programa „Vakaruškos Žemaitijoj“,  kuria galėjo pasinaudoti turizmo paslaugų teikėjai. Programa pasinaudojo  Pagėgių kultūros centras,   taip pat senelių globos namai ,,Senjorų Eldoradas“. Medžiaga apie renginį Pagėgiuose, kuriame pristatyta programa ,,Vakaruškos Žemaitijoj“, publikuota Pagėgių kultūros centro internetinėje svetainėje.

Įgyvendinant Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginio plėtros plano priemonę 4.4.1.5 ir Etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015-2020 metų  įgyvendinimo priemonių plano priemonę 2 2.2. (Kaupti, fiksuoti ir skleisti dainuojamosios ir pasakojamosios tautosakos medžiagą) padaryti 4 kalendorinių švenčių vaizdo įrašai (Sekminės, Užgavėnės, Mažosios velykėlės, ir Kalėdos). Padarytas senųjų amatininkų prisiminimų popietės 1 įrašas, 1 ,,Pilutės“ atliekamų dainų įrašas. Įrašu ,,Paribio miestelio amatai“ pasinaudojo gimnazijos folkloro kolektyvas ir Degučių pradinė mokykla. Pilutės kolektyvo jaunimas (3) dalyvavo Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro organizuojamame konkurse ,,Pažinsi tautosaką – atrasi save“.

Įgyvendinant Etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015-2020 metų  įgyvendinimo priemonių plano priemonę 3.1. (Edukacinių programų sklaida) informacija apie centro vykdomas edukacines programas ,,Mergvakario vilionės“, ,,Vytinių juostų pynimas“ ir naują programą ,,Lietuviškas rūtų darželis“ pateikta Šilutės TIC‘ui ir aplinkinėms bendruomenėms: Gardamo, Pempiškių, Degučių, Žemaičių Naumiesčio, Šylių. Degučių, Gardamo ir Šylių bendruomenėms rengiant projektus dėl bendruomenių veiklos finansavimo pateikėme komercinius pasiūlymus. Pasiūlymu pasinaudojo Degučių bendruomenė vykdydama projektą ,,Suprask, judėk, pažink“. Degučiuose vykdytos edukacinės programos ,,Vytinių juostų pynimas“ ir ,,Lietuviškas rūtų darželis“. Edukacine programa ,,Mergvakario vilionės“ 3 kartus pasinaudojo privatūs asmenys. Uždirbta 85,00 eurai.  Su ja dalyvauta Vietos bendruomenių mugėje Vilniuje rugsėjo 3 dieną. Programa ,,Vytinių juostų pynimas parodyta  jaunimo amatų stovykloje Bikavėnuose. ,,Lietuviškas rūtų darželis“ Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje pristatyta per technologijos pamokas. Sukurta filmuota reklaminė medžiaga  apie ,,Mergvakario vilionių“ programą.

Įgyvendinant Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginio plėtros plano priemonę 4.1.1.1 ir Etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015-2020 metų  įgyvendinimo priemonių plano priemonę  3.1.2. ( Į edukacines programas įtraukti kuo daugiau tautodailininkų, amatininkų, liaudies meistrų, tautosakos ir kitų tradicinės kultūros žanrų pateikėjų) Mažųjų velykėlių, Mykolinių Sekminių šventėse, Kalėdinėje mugėje buvo vykdomos edukacinės programos: ,,Kiaušinio marginimas natūraliais dažais“ – Valentina Baužienė, ,,Dažymas vašku“ – Laima Rimkienė,  ,,Riešinių mezgimas“ – Danutė Bielskienė, ,,Sūrio spaudimas“ – Laima Girulienė, ,,Gyvulių vainikavimas per Sekmines“ – Stasė Ežerinskienė ir Jadvyga Būtienėnė,  ,,Kaimiški lauko žaidimai“ – Adolfas Rimkus, ,,Karpiniai“ – Teresė Lorančienė.

Įgyvendinant  etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015-2020 metų  įgyvendinimo priemonių plano priemonę 3.3.3. (Organizuoti Žemaičių Užgavėnės) buvo suorganizuoti mokymai, prieš Užgavėnes vyko seminaras ,,Užgavėnės: tautosaka, tarmės, papročių raida“, kuriame dalyvavo 32  pedagogai, kultūros darbuotojai ir kiti besidomintys etnine kultūra asmenys. Paskaitas skaitė Klaipėdos universiteto docentai Jonas Bukantis (,,Lietuvių tarmės ir kalendorinė Užgavėnių tautosaka“) ir Lina Petrošienė (,,Žemaitijos Užgavėnių dainos“). Žemaičių Užgavėnės buvo teatralizuotas renginys, dalyvaujant folkloro ansambliui ,,Pilutė“ ir teatrui ,,Lamata“. Renginio organizatorius centro mėgėjų teatras „Lamata“. Renginio partneriai - Žemaičių Naumiesčio gimnazija, ŽŪM  Žemaičių Naumiesčio skyrius, seniūnija, bendruomenė. Dalyvavo apie 150 žmonių. Padarytas šventės vaizdo įrašas.

Įgyvendinta etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015-2020 metų  įgyvendinimo priemonių plano priemonė 3.3.4. – organizuoti Sekminės. Šis renginys svarbus tuo, kad turi gilias tradicijas Žemaičių Naumiestyje. Po Sekminių atlaidų šv. Mykolo arkangelo bažnyčioje visuomenė dalyvaudavo šventėje Žaliakalnio parke jau nuo pirmosios nepriklausomos Lietuvos laikų.  Vietinių žmonių liudijimu, sovietinė valdžia pradėjo Sekminių dieną Žaliakalnio parke organizuoti rajonines dainų šventes, kad nustelbtų Sekminių šventės tradiciją. Mūsų centras 2016 m. Sekmines organizavo jau 9-tą kartą. Palaikydamas senąsias tradicijas mūsų Sekminėse visada groja pučiamųjų orkestras, gimnazistai šoka valsą, organizuojama šventinė eisena iš bažnyčios į Žaliąjį kalną.     Įgyvendinant etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015-2020 metų  įgyvendinimo priemonių plano priemonę 3.3.5. (Organizuoti Mažųjų velykėlių šventę), organizuota šventė mokyklos-darželio kiemelyje. Vaikučiai buvo mokomi liaudies žaidimų: vaikščiojimas su kojūkais, margučių ridenimas, zuikio dovanų suradimas, lanko mėtymas, paslaptingasis margutis, šokinėjimas per virvę su bumbulu, žaidimas-ratelis „Žui, žui malūnėlis“. Juos mokė ,,Pilutės“ kolektyvo nariai. Koncertavo folkloro ansamblis ,,Dainorai“,  kapela ,,Ašvelė“,  mokyklos darželio kolektyvai. Šventėje apsilankė ir tėveliai, ir mažyliai, kurie dar net nelanko darželio. Sulaukta malonių atsiliepimų. Informacija apie renginį viešinama mokyklos darželio internetinėje svetainėje,  rašė laikraštis ,,Pamarys“. Dalyvavo apie 140 dalyvių.

Vadovaujantis  etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015-2020 metų  įgyvendinimo priemonių plano priemonę 3.3.6. (Parengti informaciją apie šias šventes ir ją skelbti įstaigų internetinėse svetainėse, išsiųsti Šilutės TIC‘ui) informacija apie edukacines programas, Užgavėnių,  Sekminių, Mykolinių šventes bei Kalėdinę mugę buvo išsiųsta Šilutės TIC-ui. Ši informacija paskelbta  ir įstaigos internetinėje svetainėje.

Įgyvendinant etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015-2020 metų  įgyvendinimo priemonių plano priemonę  3.4.3. ( Rengti fotografijų, senųjų leidinių, liaudies meistrų darbų ir kitų etninės kultūros vertybių parodas (ir virtualias), pristatymus, informaciją pateikti TIC‘ui) buvo paruošta ir miestelio bendruomenei pristatyta fotografijų paroda  „Paribio miestelio amatai“. Ji eksponuota  kultūros centre. Parodą aplankė apie 300 žmonių.  Padarytas parodos pristatymo įrašas. Jis saugomas etnokultūros centre.

Įgyvendinant etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015-2020 metų  įgyvendinimo priemonių plano priemonę  3.1.2 (kasmet rugpjūčio mėn. išplatinti informaciją švietimo įstaigoms, jaunimo reikalų koordinatoriui apie kultūros įstaigų edukacines veiklas), supažindinome Žemaičių Naumiesčio direktorių Liudviką Genį, mokyklos darželio direktorę Zofiją Lydekienę  su 2016 metais vykstančiu renginių sąrašu. Pasitarime 2016 m. sausio mėnesį dalyvavo Žemaičių Naumiesčio seniūnas Jonas Budreckas, bendruomenės pirmininkė Vilma Bartuškienė. Pateikėme informaciją apie planuojamų 2016 metų renginių datas. Pasitarimas vyko 2016 metų sausio mėnesį Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje. Pasitarimo iniciatorius centro direktorius. Su ugdymo įstaigų vadovais aptarėme bendradarbiavimo renginiuose galimybes. Apie renginius Gardame Gardamo pagrindinės mokyklos pedagogus informuoja vadybininkė Lina Balčiauskienė. Žemaičių Naumiesčio ir Gardamo mokyklos aktyviai bendradarbiauja su mūsų kultūros centru ir kiekviename bendrame renginyje pasidaliname organizavimo darbus.

 

VI. STRATEGINIAI IR KITI RENGINIAI

Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų Strateginių renginių sąrašu, Centro nuostatais ir 2016 metų centro veiklos programa, organizuoti strateginiai ir kiti renginiai Gardamo ir Žemaičių Naumiesčio seniūnijose.

 

ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO SENIŪNIJOS RENGINIAI

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Trumpas rezultatų pristatymas

Naujovės

1.

Mykolinės

Jau savaitę prieš renginį miestelio centre buvo pradėta reklama – renginį pristatė originalus „reklaminis“ traukinukas. Šventės dieną papuoštose teritorijose įsikūrė ,,Mėsos skveras, ,,Pieno alėja“, ,,Grūdų gatvė“, ,,Sodų takas“ ir ,,Ekoparkas“. Apie 60 ūkininkų, susiskirsčiusių pagal savo žemės ūkio šaką, įsitraukė į veiklą ir originaliai pristatė savo ūkius, produktus. Tikimasi, kad tai taps dar viena Mykolinių šventės tradicija. Scenarijaus autorė – Kultūros  centro etnografė Adma Baltutienė.

Koncertavo mėgėjų meno kolektyvai ,,Žaliakalnis”,  ,,Šalna“, ,,Vox libri“. Vakaro programoje koncertavo  Mija  ir grupė ,,Biplan”. Mykolinių ir  derliaus šventėje dalyvavo apie 2500 dalyvių ir žiūrovų. 

1. Renginys buvo ne tik Žemaičių Naumiesčio seniūnijos bendruomenių, bet ir Šilutės rajono Ūkininkų švente.

2. Vyko pirmosios Kopūstinės virimo varžytuvės, kuriose varžėsi 9 rajono bendruomenės.

GARDAMO SENIŪNIJOS RENGINYS

2.

 „Kartu po pastoge“

Renginys skirtas Bendruomenių metams. Prie Gardamo seniūnijos rinkosi šeimos, nes vyko išradingos šeimyninės varžybos. Po rungčių visos šeimas buvo pakviestos į bendruomenės salę pasižiūrėti nuotaikingo „Lamatos“ teatro spektaklio „Meilės eleksyras“. Šventėje dalyvavo Šilutės rajono mėgėjų meno kolektyvai: kapelos „Šilo aidai“, „Žaliakalnis“ , „Ašvelė“ ir Gardamo bendruomenės moterų šokių kolektyvas. Scenarijaus autorė Lina Balčiauskienė. Vėliau koncertavo grupės „Kitava“  ir E.G.O. Renginy
Informacija atnaujinta: 2017-03-28