LTEN
Versija neįgaliesiems

Darbo užmokestis

2021 metai 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2021 m. spalio 6 d.

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2021 m. 3 ketvirtis

1

Direktorius

1,00

1

*Neskelbiama

2

Etnografė - vadybininkė

1,00

1

*Neskelbiama

3

Garso ir šviesos inžinierius

1,00

2

1221,78

4

Kultūrinės veiklos vadybininkė

1,00

1

*Neskelbiama

5

Pagalbiniai darbininkai

1,00

1

*Neskelbiama

2021 m. II ketvirtis

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2021 m. 2 ketvirtis

1

Direktorius

1,00

 1

*Neskelbiama

2

Etnografė - vadybininkė

1,00

 1

*Neskelbiama

3

Garso ir šviesos inžinierius

1,00

 2

1220,78

4

Kultūrinės veiklos vadybininkė

1,00

 1

*Neskelbiama

5

Pagalbiniai darbininkai

1,00

 1

*Neskelbiama

                                                                           2021 m. I ketvirtis

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2021 m. 1 ketvirtis

1

Direktorius

1,00

*Neskelbiama

2

Etnografė - vadybininkė

1,00

*Neskelbiama

3

Garso ir šviesos inžinierius

1,00

*Neskelbiama

4

Kultūrinės veiklos vadybininkė

1,00

*Neskelbiama

5

Pagalbiniai darbininkai

1,00

*Neskelbiama

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3 p.)

2020 metai

2020 m. I ketv. atlyginimų vidurkiai 

2020 m. II ketv. atlyginimų vidurkiai

2020 m. III ketv. atlyginimų vidurkiai 

2020 m. IV ketv. atlyginimų vidrkiai

2019 metai 

2019 m. I ketv. atlyginimų vidurkiai 

2019 m. II ketv. atlyginimų vidurkiai 

2019 m. III ketv. atlyginimų vidurkiai

2019 m. IV ketv. atlyginimų vidurkiai 

2018 metai

2018 m. I ketv. atlyginimų vidurkiai 

2018 m. II ketv. atlyginimų vidurkiai 

2018 m. III ketv. atlyginimų vidurkiai 

2018 m. IV ketv. atlyginimų vidurkiai

2017 metai 

2017 m. I ketv. atlyginimų vidurkiai

2017 m. II ketv. vidurkių atlyginimai

2017 m. III ketv. atlyginimų vidurkiai

2017 m. IV ketv. atlyginimų vidurkiai
Informacija atnaujinta: 2021-10-06