Darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2024 metai

 1 ketvirtis

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2024 m. 1 ketvirtis

1

Apšvietimo technikas

1,00

2

1479,43

2

Direktorius

1,00

1

*Neskelbiama

3

Etnografas - vadybininkas

1,00

1

*Neskelbiama

4

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1,00

1

*Neskelbiama

5

Pagalbinis darbininkas

1,00

1

*Neskelbiama

 

 

2023 metai

IV ketvirtis

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2023 m. 4 ketvirtis

1

Apšvietimo technikas

1,00

2

1490,34

2

Direktorius

1,00

1

*Neskelbiama

3

Etnografas - vadybininkas

1,00

1

*Neskelbiama

4

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1,00

1

*Neskelbiama

5

Pagalbinis darbininkas

1,00

1

*Neskelbiama

III ketvirtis

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2023 m. 3 ketvirtis

1

Apšvietimo technikas

1,00

2

1323,57

2

Direktorius

1,00

1

*Neskelbiama

3

Etnografas - vadybininkas

1,00

1

*Neskelbiama

4

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1,00

1

*Neskelbiama

5

Pagalbinis darbininkas

1,00

1

*Neskelbiama

II ketvirtis

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2023 m. 2 ketvirtis

1

Apšvietimo technikas

1,00

2

1323,57

2

Direktorius

1,00

1

*Neskelbiama

3

Etnografas - vadybininkas

1,00

1

*Neskelbiama

4

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1,00

1

*Neskelbiama

5

Pagalbinis darbininkas

1,00

1

*Neskelbiama

I ketvirtis

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2023 m. 1 ketvirtis

1

Apšvietimo technikas

1,00

2

1329,90

2

Direktorius

1,00

1

* Neskelbiama

3

Etnografas - vadybininkas

1,00

1

* Neskelbiama

4

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1,00

1

* Neskelbiama

5

Pagalbinis darbininkas

1,00

1

* Neskelbiama

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis
(paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo
užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr.
1261 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms
programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3 p.)

2022 metai

IV ketvirtis

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2022 m. 4 ketvirtis

1

Apšvietimo technikas

1,00

2

1248,36

2

Direktorius

1,00

1

*Neskelbiama

3

Etnografas - vadybininkas

1,00

1

*Neskelbiama

4

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1,00

1

*Neskelbiama

5

Pagalbinis darbininkas

1,00

1

*Neskelbiama

III ketvirtis

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2022 m. 3 ketvirtis

1

Direktorius

1,00

1

* Neskelbiama

2

Etnografas - vadybininkas

1,00

1

* Neskelbiama

3

 Apšvietimo technikas

1,00

2

1284,65

4

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1,00

1

* Neskelbiama

5

Pagalbinis darbininkas

1,00

1

* Neskelbiama

II ketvirtis

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2022 m. 2 ketvirtis

1

Etnografas - vadybininkas

1,00

1

*Neskelbiama

2

Garso ir šviesos inžinierius

1,00

2

1244,15

3

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1,00

1

*Neskelbiama

4

Pagalbinis darbininkas

1,00

1

*Neskelbiama

 I ketvirtis

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2022 m. 1 ketvirtis

1

Direktorius

1,00

1

*Neskelbiama

2

Etnografas - vadybininkas

1,00

1

*Neskelbiama

3

Garso ir šviesos inžinierius

1,00

2

1248,36

4

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1,00

1

*Neskelbiama

5

Pagalbinis darbininkas

1,00

1

*Neskelbiama

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis
(paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo
užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr.
1261 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms
programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3 p.)

2021 metai

I ketvirtis

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2021 m. 1 ketvirtis

1

Direktorius

1,00

*Neskelbiama

2

Etnografas - vadybininkas

1,00

*Neskelbiama

3

Garso ir šviesos inžinierius

1,00

*Neskelbiama

4

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1,00

*Neskelbiama

5

Pagalbinis darbininkas

1,00

*Neskelbiama

II ketvirtis

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2021 m. 2 ketvirtis

1

Direktorius

1,00

1

*Neskelbiama

2

Etnografas - vadybininkas

1,00

1

*Neskelbiama

3

Garso ir šviesos inžinierius

1,00

2

1220,78

4

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1,00

1

*Neskelbiama

5

Pagalbinis darbininkas

1,00

1

*Neskelbiama

III ketvirtis

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2021 m. 3 ketvirtis

1

Direktorius

1,00

1

*Neskelbiama

2

Etnografas - vadybininkas

1,00

1

*Neskelbiama

3

Garso ir šviesos inžinierius

1,00

2

1221,78

4

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1,00

1

*Neskelbiama

5

Pagalbinis darbininkas

1,00

1

*Neskelbiama

IV ketvirtis

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2021 m. 4 ketvirtis

1

Direktorius

1,00

1

*Neskelbiama

2

Etnografas - vadybininkas

1,00

1

*Neskelbiama

3

Garso ir šviesos inžinierius

1,00

2

1208,96

4

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1,00

1

*Neskelbiama

5

Pagalbinis darbininkas

1,00

1

*Neskelbiama