Darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2022 metai

 I ketvirtis

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2022 m. 1 ketvirtis

1

Direktorius

1,00

1

*Neskelbiama

2

Etnografė - vadybininkė

1,00

1

*Neskelbiama

3

Garso ir šviesos inžinierius

1,00

2

1248,36

4

Kultūrinės veiklos vadybininkė

1,00

1

*Neskelbiama

5

Pagalbiniai darbininkai

1,00

1

*Neskelbiama

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis
(paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo
užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr.
1261 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms
programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3 p.)

2021 metai

I ketvirtis

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2021 m. 1 ketvirtis

1

Direktorius

1,00

*Neskelbiama

2

Etnografė - vadybininkė

1,00

*Neskelbiama

3

Garso ir šviesos inžinierius

1,00

*Neskelbiama

4

Kultūrinės veiklos vadybininkė

1,00

*Neskelbiama

5

Pagalbiniai darbininkai

1,00

*Neskelbiama

II ketvirtis

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2021 m. 2 ketvirtis

1

Direktorius

1,00

1

*Neskelbiama

2

Etnografė - vadybininkė

1,00

1

*Neskelbiama

3

Garso ir šviesos inžinierius

1,00

2

1220,78

4

Kultūrinės veiklos vadybininkė

1,00

1

*Neskelbiama

5

Pagalbiniai darbininkai

1,00

1

*Neskelbiama

III ketvirtis

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2021 m. 3 ketvirtis

1

Direktorius

1,00

1

*Neskelbiama

2

Etnografė - vadybininkė

1,00

1

*Neskelbiama

3

Garso ir šviesos inžinierius

1,00

2

1221,78

4

Kultūrinės veiklos vadybininkė

1,00

1

*Neskelbiama

5

Pagalbiniai darbininkai

1,00

1

*Neskelbiama

IV ketvirtis

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2021 m. 4 ketvirtis

1

Direktorius

1,00

1

*Neskelbiama

2

Etnografas - vadybininkas

1,00

1

*Neskelbiama

3

Garso ir šviesos inžinierius

1,00

2

1208,96

4

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1,00

1

*Neskelbiama

5

Pagalbinis darbininkas

1,00

1

*Neskelbiama