Asmenų patikimumas

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) renka ir teikia informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigose ir įmonėse, ir teikia asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui. Informacija svarbi siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse. Gavę surinktą informaciją, sprendžia ar asmuo, dėl kurio kreipėsi į STT, yra tinkamas eiti pareigas.

PAREIGŲ, KURIAS SIEKIANTYS EITI ARBA EINANTYS ASMENYS PRIVALOMAI TIKRINAMI KREIPIANTIS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBĄ, ŽEMAIČIŲ KRAŠTO ETNOKULTŪROS CENTRE SĄRAŠAS

Pareigų pavadinimas

Direktorius