Paminklinis akmuo buvusiai Gardamo mokyklai atminti

Paminklinis akmuo buvusiai Gardamo mokyklai atminti

"Po tėviškės dangum", Gardamo bendruomenių šventėje vyko dar vienas svarbus įvykis, inicijuotas Gardamo seniūnijos. Buvusiai mokyklai, kuri buvo pastatyta 1937 metais, atidengtas paminklinis akmuo, pasodinta Šilutės rajono savivaldybės administracijos dovanota obelis. Gardamiškiai ir svečiai galėjo apžiūrėti senas nuotraukas, menančias ankstesnį Gardamo kultūros ir švietimo gyvenimą. Gadamo praeities blyksniais dalinosi Šilutės rajono vicemeras Tomas Budrikis ir Gardamo seniūnė Birutė Pocevičienė. Emocinį šios ceremonijos krūvį stiprino skaitomos Dalios Žibaitienės eilės, skaitovės: Indrė Tomsonaitė, Vesta Gečaitė, Rugilė ir Viltė Vaivadaitės. Istoriniais faktais apie Gardame veikusias mokyklas ir dirbusius mokytojus, dalinosi Virginija Langienė:

„Pirmoji mokykla Gardame veikė nuo 1639 m. Istorinės aplinkybės skatino įkurti mokyklas, bet tuo pačiu istoriniai įvykiai skatino vėl jas uždaryti. Švietimo sistemą kūrė ir rūpinosi bažnyčia. Nuo 1911 metais Gardame veikė vienklasė. Pastatas šiuo metu neišlikęs, stovėjo priešais Gardamo parduotuvę. Pirmojo pasaulinio karo metu, įžengus į Gardamą vokiečiams, 1915 metais veikė pradinė vokiečių mokykla. 1918 metais, paskelbus Lietuvoje nepriklausomybę, Gardame atidaryta pradžios mokykla, mokytojavo Dominykas Jurjonas. Nuo 1936 m. iki 1944 m. mokytojavo Vaclovas Žibaitis (mokykla gyveno tuomet savo aukso amžių, buvo švietimo ir kultūros centras), vėliau ištremtas į Sibirą. Tėvo pėdomis sekdamas, Vaclovo sūnus Anatolijus, išleido ne vieną istorinę knygą apie Gardamo kraštą.

1937 metais pastatyta nauja, erdvi mokykla. Kurios vietoje, įamžinant atminimą, atidengtas paminklinis akmuo.“

Renginyje dalyvavo Gerb. mokytoja Irena Šerpytienė, kuri mokytojavo nuo 1960 m. Sovietmečiu, 1946 m., veikė pradžios mokykla, nuo 1948 iki 1961 m – septynmetė, nuo 1962 metų -aštuonmetė. 1966 metais pastatyta nauja mokykla, kurioje šiuo metu mokosi Žemaičių Naumiesčio Gimnazijos Gardamo progimnazijos pradinukai.