Paskelbtas Šilutės rajono savivaldybei reikalingų specialybių prioritetinis sąrašas

Paskelbtas Šilutės rajono savivaldybei reikalingų specialybių prioritetinis sąrašas

Skelbiamas 2022 m. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas Šilutės rajono savivaldybei reikalingų specialybių prioritetinis sąrašas. Remiantis šiuo įsakymu bei Šilutės rajono savivaldybės studentų rėmimo tvarkos aprašu, š. m. spalio–lapkričio mėn. vyks studentų rėmimo konkursas. Finansinė parama bus skiriama tiems studentams, kurie studijuos Lietuvos ar užsienio (pretenduoja tik į stipendiją) aukštosiose mokyklose pirmosios (bakalauro, profesinio bakalauro), antrosios (magistrantūros) pakopų nuolatinėse ar perkvalifikavimo  ir medicinos rezidentūros studijose.

Finansinės paramos rūšys:

  1. kainos, sumokėtos už studijas kompensacija tik studijuojant Lietuvos aukštosiose mokyklose;
  2. studijų stipendija studijuojant tiek Lietuvos, tiek užsienio aukštosiose mokyklose.

Studentas gali pretenduoti tik į vieną finansinės paramos rūšį.

Kompensuojama 100 proc. metinės studijų kainos už mokslą ir negrąžinamai, jei studentas pateikia Administracijai studijų išlaidas patvirtinančius dokumentus ir sudaręs trišalę sutartį įvykdo savo sutartinius įsipareigojimus, kompensacija taikoma visą studijų programos laikotarpį, išskyrus akademines atostogas. Studijų stipendijos dydis – 5 bazinės socialinės išmokos per mėnesį. Stipendija mokama visą studijų programos laikotarpį, išskyrus akademines atostogas.

Studentai, gavę paramą, turės įsipareigoti baigę studijas dirbti Šilutės rajono savivaldybės įstaigose, kurių steigėja (dalininkė) yra Šilutės rajono savivaldybė, tiek metų, kiek metų jam buvo mokama studijų stipendija arba kompensuojama už studijas sumokėta kaina.

Kilus papildomų klausimų kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorę Eglę Čėsnienę, el. p. egle.cesniene@silute.lt, tel.: 8 441 79 281, 8 656 84 935.