Reorganizacija

Reorganizacija

PRANEŠIMAS

APIE PARENGTAS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS IR BŪSIMĄ REORGANIZAVIMĄ

2023 m. gruodžio 13 d.

           Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. T1-159 „Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetines įstaigas – Senųjų kaimo tradicijų kultūros centrą, Salos etnokultūros ir informacijos centrą, Žemaičių krašto etnokultūros centrą“, Žemaičių krašto etnokultūros centras parengė Žemaičių krašto etnokultūros centro reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau – reorganizavimo sąlygos).

Reorganizuojama įstaiga – Žemaičių krašto etnokultūros centras (toliau – Centras):

teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

buveinė – Pergalės a. 15, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r. sav.;

juridinio asmens kodas – 177412124;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Žemaičių krašto etnokultūros centrą – Juridinių asmenų registras;

savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šilutės rajono savivaldybės taryba.

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Žemaičių krašto etnokultūros centras (toliau – Centras), kurio pavadinimas po reorganizavimo – Šilutės kultūros ir pramogų centras:

teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

buveinė – Lietuvininkų g. 6, 99185 Šilutė;

juridinio asmens kodas – 177414328;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Šilutės kultūros ir pramogų centrą – Juridinių asmenų registras;

savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šilutės rajono savivaldybės taryba.

Reorganizavimo būdas – Žemaičių krašto etnokultūros centras reorganizuojamas jungimo būdu, jį prijungiant prie Šilutės kultūros ir pramogų centro, kuris perims reorganizuojamos biudžetinės įstaigos teises ir pareigas ir po reorganizavimo tęs veiklą (nuo 2024 m. gegužės 1 d.).

Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Žemaičių krašto etnokultūros centras.

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Šilutės kultūros ir pramogų centras.

Nuo 2023 m. gruodžio 15 d. su reorganizavimo sąlygomis ir kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais dokumentais galite susipažinti čia:

Reorganizavimo sąlygos 

Šilutės kultūros ir pramogų centro nuostatai (projektas)

Žemaičių krašto etnokultūros centro penkerių metų finansiniai rinkiniai http://www.zemaiciukrastas.lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai

Šilutės kultūros ir pramogų centro penkerių metų finansinių ataskaitų rinkiniai https://www.silutekpc.lt/finansines-ataskaitos/ 

Apie parengtas reorganizavimo sąlygas bus vieną kartą paskelbta įstaigų interneto svetainėse http://www.zemaiciukrastas.lt/  ir https://www.silutekpc.lt/ ir Žemaičių krašto etnokultūros centro socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje ir raštu pranešama visiems reorganizavime dalyvaujančių biudžetinių įstaigų kreditoriams.