Žemaičių krašto etnokultūros centro ypatingai brangūs SUSITIKIMAI: Indrė Tomsonaitė ir Dalia Žibaitienė

Žemaičių krašto etnokultūros centro ypatingai brangūs SUSITIKIMAI: Indrė Tomsonaitė ir Dalia Žibaitienė

Kai sutinki Ją ir kalbiesi gyvai, Jos visa esybė persmelkia lig širdies gelmių ir pačios lūpos prabyla Jos eilių atgarsiais.

Dangus begalinis, –
Apreiškimo šviesoj – filosofijos sodai,
Mėnesienoj tamsioj rasi Niutono kodą.
Tik netils Jos širdis, dienos gulsis prie kojų,
Ten aukštai virš dangaus, Tau dėkot nenustoju.

PO TAVO DANGUM…
Dalią Žibaitienę kalbina Indrė Tomsonaitė

Šis interviu bus kiek kitoks, labiau asmeniškas man... skaityti daugiau