Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas

Įstaiga tokios informacijos ar paslaugų neteikia. Ex post vertinimą atlieka ministerijos.

Ex post vertinimą atliekanti ministerija savo interneto svetainėje, TAIS, prireikus –  ir kitomis pasirinktomis priemonėmis skelbia ex post vertinimo plano projektą, ex post vertinimo planą ir ex post vertinimo ataskaitos projektą bei galutinę ex post vertinimo ataskaitą, taip pat gali skelbti ir kitą informaciją, susijusią su ex post vertinimu (pvz., vykdant viešąsias konsultacijas gautus apibendrinamuosius duomenis, kvietimą teikti nuomonę dėl vertinamo teisinio reguliavimo taikymo ir veikimo).

Dėl Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo metodikos ir ataskaitos formos patvirtinimo