Žemaičių krašto etnokultūros centras yra juridinis asmuo, kuris savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja švietėjišką (edukacinę), programinę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą.

        Kultūros centras veikia vadovaudamasis 2018 m. gegužės 10 d. Juridinių asmenų registe įregistruotais 2018 m. vasario 20 d.  Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-918 patvirtintais nuostatais.  

          Žemaičių krašto etnokultūros centras vykdo veiklą Žemaičių Naumiesčio ir Gardamo seniūnijų teritorijose.       

         Žemaičių Naumiesčio kultūros namai, kaip įstaiga, įkurta 1954 m.  Iki 1991 m. Kultūros namai veikė XIX a. pradžioje pastatytoje, o vėliau kiek perstatytoje Žydų sinagogoje. Vyresnio amžiaus žmonės pamena, kad sovietmečiu čia vykdavo koncertai, susirinkimai, buvo demonstruojami kino filmai. Kai 1991 m. kultūrinė veikla buvo perkelta į kitą pastatą, sinagogos pastatas liko tuščias ir tylus.

          Žemaičių Naumiesčio etnokultūros centras įsteigtas 2002 m. reorganizavus buvusius Žemaičių Naumiesčio kultūros  namus.

       Kultūros centras turi vieną kino salę, kurioje vyksta ir kultūros renginiai (scena, 160 sėdimos vietos), patalpas pritaikytas parodoms ir edukacijoms, fojė ir administracines patalpas.

 Misija:

          Sudaryti sąlygas Žemaičių krašto etnokultūros centro aptarnaujamos teritorijos kultūros tęstinumui, plėtrai ir sklaidai, laisvai visuomenės kultūros raiškai ir dalyvavimui kultūrinėje veikloje, formuoti ir padėti atskleisti visuomenės dvasines ir medžiagines vertybes, padėti plėtoti ir ugdyti kūrybiškumą, demokratinę, laisvą ir atvirą, visuomenę. 

Vizija:

          Žemaičių krašto etnokultūros centras, orientuotas į kintančius vietos bendruomenių kultūrinius poreikius, telkiantis jas puoselėti kultūrinę saviraišką bendradarbiaujant, savo veikla inovatyvus, dinamiškas ir atviras pokyčiams, lanksčiai dirbantis įvairiose erdvėse bei situacijose.