PATVIRTINTA

                                                                                      Šilutės rajono savivaldybės

                                                                                             tarybos 2022 m. lapkričio 24 d.

                                                                                sprendimu Nr. T1-1153

ŽEMAIČIŲ KRAŠTO ETNOKULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vienetas

Kaina

Eur

1.

 Renginių aptarnavimas:

 

 

1.1.

Renginio aptarnavimas kultūros centre (renginio vedimas, scenarijaus plano parengimas, teminis apipavidalinimas, renginio reklama kultūros centro patalpose, kultūros centro įgarsinimo ir apšvietimo aparatūros aptarnavimas)

val.

200,00

1.2.

Renginio organizavimas ir aptarnavimas ne kultūros centre, kai žiūrovų skaičius iki 300 (įgarsinimas (kolonėlės, garso pultas, mikrofonai, renginio vedimas, scenarijaus plano parengimas, teminis apipavidalinimas)

val.

300,00

2.

Edukacinės programos:

 

 

2.1.

„Mergvakario vilionės“

asmeniui

9,00

2.2.

„Vytinė juosta – iš praeities į ateitį“

asmeniui

5,00

2.3.

„Rangė – tik Žemaitijos merginų galvos puošmena“

asmeniui

5,00

2.4.

„Piemenėlių žaidimai ir pramogos“

asmeniui

4,00

2.5.

 „Parubeži žemaitę“

asmeniui

3,00

2.6.

 „Pilkųjų akmenų burtai“ 

asmeniui

3,00

2.7.

„Rieda margutis“

asmeniui

3,00

2.8.

„Ką pakuždės Rasų vainikas“

asmeniui

3,00

2.9.

„Lietuviškieji matai ir saikai“

asmeniui

2,00

2.10.

„Mano vaikystės Kalėdų žaisliukas“

asmeniui

4,00

2.11.

„Žemaitijos kraičio skrynia“

asmeniui

4,00

3.

Mėgėjų meno kolektyvo koncertinė programa

val.

100,00

4.

Kitos paslaugos:

 

 

4.1.

Bilietų kainos įstaigos  organizuojamiems renginiams:

 

 

4.1.1.

Vaikams, moksleiviams, studentams

asmeniui

2,00

4.1.2.

Suaugusiems

asmeniui

3,00

4.1.3.

Senjorams

asmeniui

1,50

4.2.

Renginio vedėjo paslauga

val.

60,00

4.3.

Vienos valandos renginio scenarijaus sukūrimas

vnt.

45,00

4.4.

Renginio įgarsinimo paslauga 3 KW aparatūra (be transporto išlaidų)

val.

50,00

4.5.

Renginio įgarsinimo paslauga 10 KW  aparatūra (be transporto išlaidų)

val.

60,00

4.6.

Vaizdinė komercinė reklama renginio metu

vnt.

50,00

4.7.

A4 lapo spalvota spauda

vnt.

0,30

4.8.

A4 lapo nespalvota spauda

vnt.

0,10

4.9.

A4 lapo laminavimas

vnt.

0,30

Pastabos:

Nemokamai organizuojami renginiai, pagal Žemaičių krašto etnokultūros centro veiklos programą, Centro aptarnaujamose teritorijose – Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje ir Gardamo seniūnijoje.

Nekomercinių renginių aptarnavimas teikiamas nemokamai Šilutės rajono savivaldybės, Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų organizuojamiems renginiams, išskyrus politines partijas.

Vaikas iki 3 m. į renginį įleidžiamas nemokamai su bilietą į tą renginį turinčiu suaugusiuoju šeimos nariu (vaikui nesuteikiama papildoma vieta).

Be bilietų į komercinį renginį įleidžiami sunkią negalią turintys žmonės bei jų palydovai, našlaičiai, socialiai remtini asmenys.

                                                                                                                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                Šilutės rajono savivaldybės

                                                                                                                                                                                administracijos direktoriaus  

                                                                                                                                                                                 2023 m. vasario 2 d.

                                                                                                                                                                                 įsakymu Nr. A1-182

ŽEMAIČIŲ KRAŠTO ETNOKULTŪROS CENTRO

 NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Adresas, unikalus numeris , patalpų indeksai plane

Plotas

 kv. m

Turto nuoma ne konkurso būdu

Ilgalaikė nuoma

Neatidėliotinam darbui atlikti ir trumpalaikiams renginiams

Naudojimo paskirtis

Nuomos terminas

1

2

3

6

7

8

 

Pergalės a. 15, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r. sav.,

unikalus Nr. 8898-7007-6011 (pastatas-Kultūros namai)

 

 

 

 

1

Kino/koncertų salė, žymėjimas plane 1-48, 1-49, plotas 177,20 kv. m, dalis bendro naudojimo patalpų pažymėtų plane 1-18, 1-19, 1-20, 1-21, perduodamas plotas 23,00 kv. m

200,20

2021-07-29 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo

T1-781, 42.3 ir 42.6 punktai

iki 1 m.

Ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų

2

Fojė, žymėjimas plane 1-18, plotas 97,95 kv. m, dalis bendro naudojimo patalpų pažymėtų plane 1-19, 1-20, 1-21, perduodamas 20,60 kv. m

 

118,55

2021-07-29 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo

T1-781, 42.3 ir 42.6 punktai 

iki 1 m.

Ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų

3

Edukacinė salė, žymėjimas plane 2-4, plotas 51,91 kv. m, dalis bendro naudojimo patalpų  pažymėtų plane 1-24, 2-1, perduodamas plotas 10,98 kv. m

62,89

2021-07-29 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo

T1-781, 42.3 ir 42.6 punktai 

iki 1 m.

Ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų

4

Edukacinė salė, žymėjimas plane 2-3, plotas 26,96 kv. m, dalis bendro naudojimo patalpų  pažymėtų plane 1-24, 2-1, perduodamas plotas 10,98 kv. m

37,94

2021-07-29 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo

T1-781, 42.3 ir 42.6 punktai 

iki 1 m.

Ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų