Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.

„Skaitykem ir vaizduokem pasakas žemaitiška“

Informacija:

Skirta 2–6 kl. mokiniams.

Trukmė: 45 min.

Kaina: 4 eurai.

Mokinių ir juos lydinčių asmenų skaičius: 8–25.

Programa vykdoma: 2023-09-13–2026-08-31.

Aprašymas

Šios edukacijos tikslas: ugdyti pagarbą žemaitiškos tarmės vartojimui. Uždaviniai: puoselėti žemaičių kalbą. Pažinti žemaičių kalbos unikalumą ir archajiškumą, bei perteikti per pasakų skaitymą ir jų vaidinimą. Mes turime tiek daug gražių ir įdomių pasakų, kurias skaitome literatūrine lietuvių kalba, o gal pabandykime jas perskaityti žemaitiškai ir dar suvaidinti? Taip mes susipažinsime, kokia yra ta žemaičių kalba, pamatysime kaip vaizdingai ir įvairiai galime perteikti pasakos personažus.

  „Vytinė juosta–iš praeities į ateitį“

Informacija:

Skirta 4–12 kl. mokiniams.

Trukmė: 60 min.

Kaina: 5 eurai.

Mokinių ir juos lydinčių asmenų skaičius: 4–12.

Programa vykdoma: 2022-09-01–2025-08-31.

Aprašymas                                                                                                                                   

        Tautinių juostų raštai mus pasiekė iš gilios senovės, tai protėvių laiškai mums apie tradicijas ir grožio sampratą. Neatsitiktinai jie vadinami raštais, nes jais ir juose užrašyta svarbi informacija.

        Vijimas kaladėlėmis – vienas seniausių juostų audimo būdų, pasižymintis spalvų ir raštų gausa bei reikalaujantis kruopštumo ir kantrybės. Juostoms vyti naudojami įvairių spalvų vilnoniai siūlai ir kaladėlės, dažniausiai pagamintos iš medžio ar kaulo. Juostų raštų gali būti įvairių: nuo labai sudėtingų iki labai paprastų, pavyzdžiui, išilginių dryžių, eglučių, vingelių.

        Užsiėmimo metu dalyviai supažindinami su tradiciniais juostų raštais bei ornamentais, išmokomi nusivyti po juostelę.

         Priemonės, reikalingos juostoms vyti, į kainą įskaičiuotos.   

„Piemenėlių žaidimai ir pramogos“

Informacija:

Skirta 1–4 kl. mokiniams.

Trukmė: 60 min.

Kaina: 4 eurai.

Mokinių ir juos lydinčių asmenų skaičius: 8–25.

Programa vykdoma: 2022-09-01–2025-08-31.

Aprašymas

          Programa susieta su Lietuvos kaimo buitimi, istorija, papročiais ir tradicijomis. Ugdo tautinio identiškumo supratimą. Teikia žinių apie tai, kaip keičiasi aplinka, gyvenimo būdas ir papročiai priklausomai nuo laikmečio. Senovinių piemenukų žaidimų pagalba ugdoma fizinė ištvermė, siekimas nugalėti ir lyderiauti, pagarbos ir pagalbos kitam asmeniui jausmas, noras elgtis kilniai ir sąžiningai, darbo prasmingumo supratimas, taisyklių laikymasis. Aktyvių fizinių žaidimų pagalba lavinama vaikų kūno motorika, gerinama kūno laikysena, ugdoma jėga, koordinacija ir ištvermė. Bus formuojami ir ugdomi darbo komandoje, tolerancijos, kritinio mąstymo, savipagalbos ir saviraiškos įgūdžiai. Išmoks savo rankomis pasigaminti nesudėtingą piemenų muzikos instrumentą.

          Mokiniai sužinos istorinės ir etnografinės informacijos, susipažins su tautosaka (patarlės, dainelės, žaidimų tekstai ir personažai). Gaus žinių apie senovinius žemės ūkio padargus ir kalvės įrankius. Įgys supratimą apie ankstesnės Lietuvos kaimo gyvenimą, apie kaimo žmonių, tame tarpe ir vaikų, metų laikų ir dienos gyvenimo ritmą.