LTEN
Versija neįgaliesiems

Kultūros centro taryba

Kultūros centre turi būti sudaryta kolegiali, patariamąjį balsą turinti Kultūros centro taryba 

Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Kultūros centro nuostatais, kitais teisės aktais.(Kultūros centro nuostatai LR kultūros centrų įstatymas (Žin., 2004, Nr. 120-4435) 

 

Taryba atlieka šias funkcijas : 

 • svarsto, vertina sezonines ir perspektyvines kūrybinės veiklos programas, jų įgyendinimo rezultatus;
 • aptaria naujausias meno programas ir teikia pasiūlymus dėl jų meninės kokybės;
 • siūlo Kultūros centro darbuotojus apdovanojimams, stipendijoms ir paskatinimams gauti;
 • svarsto kitus Kultūros centro veiklos planus .

 

Kultūros centro tarybą sudaro penki nariai, skirti ketverių metų kadencijai: 

 • 1 narį, skiria ir atšaukia kultūros centr darbuotojojų susirinkimas;
 • 2 narius, skiria ir atšaukia Šilutės rajono savivaldybės administracija;
 • 2 narius, skiria ir atšaukia Šilutės rajono savivaldybės taryba.

 

Žemaičių krašto etnokultūros centro taryba patvirtinta Žemaičių krašto etnokultūros centro direktoriaus įsakymu 2019 m. balandžio 19 d. Nr. V1-03, ją sudaro:

 • Dalia Rudienė- Šilutės r. savivaldybės Administarcijos direktoriaus pavaduotoja ( Kultūros centro tarybos pirmininkė );
 • Vygantas Stoškus- Šilutės r. svavivaldybės tarybos narys ( Kultūros centro tarybos pirmininkės pavaduotojas);
 • Vilma Griškevičienė - Šilutės r.  savivaldybės kultūros skyriaus poskyrio vedėja;
 • Arūnas Kurlianskas - Šilutės r. savivaldybės tarybos narys;
 • Adma Baltutienė- Žemaičių krašto etnokultūros centro etnografė- vadybininkė.Informacija atnaujinta: 2020-03-27